Umrah

"Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambaNYA (Muhammad) dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al Aqsha yang telah kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Kami......"

Menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah tentu saja sangat diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan keimanan, karena Rasulullah Salallahu'alaihi Wassalam bersabda: "Keimanan seseorang akan mengalami pasang surut."

Ziarah untuk menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang dianjurkan oleh Rasulullah Salallahu'alaihi Wassalam hanyalah:Masjid Al Haram (Makkah), Masjid An Nabawi (Madinah) dan MAsjid Al Aqsha (Palestina).

Shaka Tour & Travel mengajak Bapak dan Ibu untuk menunaikan ibadah Umrah dengan mengikuti tuntutan Rasulullah Salallahu'alaihi Wassalam. Komitmen kami memberikan pelayanan yang terbaik dan kenyamanan dalam beribadah dengan mengikuti sunnah.

Rasulullah Salallahu'alaihi Wassalam bersabda: "Dari satu Umrah ke Umrah berikutnya menghapuskan dosa diantara keduanya, dan bagi haji yang mabrur tiada balasannya kecuali Syurga.